Leven met elkaar en voor elkaar, dat was het motto van het grote buurtfeest dat een aantal maatschappelijke instellingen samen met het de winkeliersvereniging Europakwartier en andere buurt-ondernemers organiseerden op zaterdag 16 juni 2018 aan de Europalaan en
Nederlandstraat in Almere Poort.

De aanleiding
Initiatiefnemers voor het festival zijn de Stichting WoonMere en InteraktContour, beide gebruikers van het gebouw aan de Europalaan/Nederlandstraat. Daar wonen en werken buurtgenoten met een lichamelijke of meervoudige beperking. De bewoners willen graag laten zien wat hun mogelijkheden zijn en in contact komen met buurtbewoners. Andere organisaties, zoals het wijkteam van de gemeente, De Schoor, Kwintes, Politie Flevoland en diverse winkeliers en particuliere standhouders omarmden het initiatief en deden mee met organiseren van deze bijzondere dag voor Poortenaren. Dit jaar was voor de eerste keer tevens een grote Poortbrunch georganiseerd op initiatief van het gebiedskantoor van de gemeente Almere.

Herhaling
Volgend jaar wordt het festival al weer voor de 6 keer gevierd. meer nieuws hier over later op onze website. Kijk voor actueel nieuws op www.poortsociaal.nl of stuur een mail naar info@poortsociaal.nl